Fiske
Årstid

Reisevilkår

PÅMELDING OG BETALING


Påmeldingen er bindende når den reisende har innbetalt depositum. Depositumet er minimum 1/3 av reisens kostnad og forfaller 10 dager etter påmelding. For storviltjakt er depositumet normalt 50 % av reisens kostnad. Resten av reisens pris forfaller til betaling minimum 120 dager før avreise. Kunden er selv ansvarlig for å kontrollere at reisebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen og ta kontakt med MYLLA JAKT OG FISKEREISER hvis noe ikke stemmer.

AVBESTILLING


Ved avbestilling må depositumet regnes som tapt da Mylla i de fleste tilfeller må betale våre underlevrandører ved bestilling av jakt eller fiske lang tid i forveien. MYLLA JAKT OG FISKEREISER kan i enkelte tilfeller få refundert betalingen fra sin underleverandør og da er det et avbestillingsgebyr på kr 6.000,-

PRISENDRINGER


Det tas forbehold om prisendringer. Dette kan være endring i transportkostnader, skatter, gebyrer og valutaendringer. Eventuelle prisendringer vil bli opplyst i forkant av salgsavtale. I avtaleperioden som gjelder fra du bestilte reisen og til avreisedato kan kun valutaendringer som er mer enn 4 % i forhold til kursen når du bestilte reisen være grunnlag for endring av sluttbeløp.

TROFEAVGIFTER


Troféavgifter oppføres i forskjellig valuta, alt etter hvilken valuta det skal betales med i de respektive land.  Troféavgiftene betales som regel med kontanter på stedet. Det hender også at vi sender ut faktura i etterkant av reisen. Fiskeren er selv ansvarlig for å avgjøre om trofémontering skal skje i jaktlandet eller i Norge. Kunden er også selv ansvarlig for å sette seg inn i alle regler vedrørende import av trofeer, og eventuelt fisk til Norge. MYLLA JAKT OG FISKEREISER kan selvfølgelig ikke ta noe ansvar for trofeene etter at de er levert til preparant, verken i Norge eller i utlandet, men vi anbefaler de preparantene vi vet har et godt rykte.

FLYREISEN


De fleste billettyper kan ikke endres eller annulleres, da vi alltid er prisbeviste og reserverer billetter til beste pris.  Hvis endring er nødvendig og dette blir akseptert av flyselskapet vil det normalt påløpe et endringsgebyr. Mange flyselskap har maksimum bagasjevekt på 20 kg. Overvekt og eventuelle avgifter i forbindelse med frakt av fiskeutstyr må betales av den reisende. Husk også at i noen land må hver reisende betale en lokal skatt før avreise. Det er også kundens ansvar å få bekreftet alle flybilletter. MYLLA JAKT OG FISKEREISER kan ikke ta noe ansvar for uteblitte jakt eller fiskedager pga. flystreik eller flyforsinkelser. På reiser som flybilletter er inkludert i prisen, så er det regnet ut fra flyselskapenes laveste pris. Kunden er også selv ansvarlig for å ha gyldig pass. (Passet skal være gyldig 6 måneder etter hjemkomst)

AVBRYTELSE AV OPPHOLD OG VAKSINASJONER


Hvis kunde av en eller annen grunn avbryter et bestilt program før tiden, vil det ikke finne sted noen tilbakebetaling for ytelser som man derved har avvist. Den reisende må selv ta kontakt med det lokale helseråd for å høre om hva slag vaksinasjoner som er anbefalt eller påkrevd i det landet du skal reise til. Vi er behjelpelige med råd.

NOEN TING ER ALDRI INKLUDERT I PRISER


Reise og avbestillingsforsikring (anbefales). Husk at all deltakelse skjer på eget ansvar. Pakking og hjemsendelse av trofeer. Tips (vanlig i de fleste land). Du har ikke krav på kjøttet fra dyrene du skyter (unntak finnes). 

TIL SLUTT

Ta med deg godt humør, ha realistiske forventninger til hva du tror du vil oppleve, og bruk det våpenet du er mest fortrolig med, så vil vi i MYLLA JAKT OG FISKEREISER gjøre vårt ytterste for at du skal få en vellykket reise enten du jakter med gevær, kamera eller skal fiske. Men vi kan selvfølgelig ikke garantere utbytte. Klager over mangler må framsettes straks til reisearrangør eller reiseleder på stedet. Reiser du uten reiseleder og det blir problemer så er du forpliktet til å ringe våre to nød nummer: +47-90019712  eller +47-92065375 slik at vi har muligheten til å rette på ting før reisen er over. Den reisende er selv ansvarlig med å ta vare på alle jakt og fiskelisenser samt flybilletter som blir utlevert av MYLLA JAKT OG FISKEREISER og underleverandører. Vi forbeholder oss retten til å publisere alle bilder og film som blir tatt i forbindelse med våre turer.