Ord og uttrykk

images.jpg

Fiske 1:1
Betyr at det er 1 fisker til 1 guide.

Fiske 2:1
Betyr at det er 2 fiskere til 1 guide.

Fiske 3:1
Betyr at det er 3 fiskere til 1 guide.

Fiske 4:1
Betyr at det er 4 fiskere til 1 guide.

Fiske 5:1 
Betyr at det er 5 fiskere til 1 guide.

Fiske 4:2
Betyr at der er 4 fiskere til 2 guider.
.

Ledsager
Er en person som er med på turen uten å fiske.

Konservator
Preparant eller taxidermist. (For utstopping av fisk)